Videoovervågning hos Amager Blomster

Videoovervågning hos Amager Blomster

Når vi hos Amager Blomster har valgt at foretage videovervågning, er det af to væsentlige grunde.

Dels vil vi gerne forebygge, og subsidiært understøtte opklaringen af, kriminalitet i form af tyveri, røveri, vold, falskmøntneri mv.
Dels vil vi igennem overvågningen højne personalets følelse af tryghed, igennem den forebyggende effekt.

Pesondatabeskyttelse

I forbindelse med videoovervågning er vi opmærksomme på, at vi indsamler persondata. Nemlig de data der viser en persons bevægelse i butikken og baglokalet, fra vedkommende kommer ind og til denne går ud igen. Dermed bliver vi til databehandlere af disse personoplysninger.

Vi må derfor kun bruge disse data til kriminalitetsforebyggelse, opklaring og tryghedsskabende.

Dette reguleres af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a.
Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b.

Hvor overvåger vi og hvorfor

Vi overvåger butiksområdet, kasseområdet og baglokalet. Det har vist sig nødvendigt og sker med baggrund i følgende.

Butiksområdet overvåges for at afdække personer i følge med gerningspersonen og som har en rolle i kriminaliteten. For eksempel ved at distrahere kunder og personale, kunne rekognoscere og hjælpe gerningspersonen i forhold til personalets ageren eller aktivt deltage ved igennem en telefonforbindelse give tegn eller andet.

Kasseområdet overvåges for at kunne dokumentere falskmøntneri eller tricktyveri.

Baglokalet overvåges for at kunne dokumentere og understøtte efterforskning af tyveri herfra for eksempel ved foregivelse af toiletbesøg. Vi overvåger ikke på toilettet.

Opbevaring af det indsamlede materiale

Optagelserne optages og gemmes på en harddisk, der overskrives løbende ca. hver 14. dag. Det gør vi i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.  Den tilsiger at man ikke må gemme materialet i længere tid, end man har brug for det. Vi har vurderet, at det kan være nødvendigt, at vende tilbage til materialet i 14 dage efter en henvendelse. For eksempel for at kunne understøtte Politiets efterforskning af en forbrydelse.

Det er kun Indehaveren af forretningen, der har uddannelse i betjening af overvågningsudstyret. Dermed kan ikke andet personale tilgå de gemte optagelser.

Den Dataansvarlige

Hos Amager Blomster er det den Dataansvarlige, der også er ansvarlig i forhold til persondata indsamlet igennem videoovervågning.

Den dataansvarlige skal kunne dokumentere nedskrevne retningslinjer for indsamlingen af data.

Denne side tjener det formål, at afdække virksomhedens politik i forhold til beskyttelse af persondata i forbindelse med videoovervågningen hos Amager Blomster

Se i øvrigt hele sættet af retningslinjer hos Datatilsynet her