Begravelse

Sendes 7 dage om ugen i hele København

Blomster til begravelse

Blomster til begravelse er et stort område inden for blomsterdekoratør-faget. Det er omfattet af mange kulturelle betingelser, som man ikke kan eller må gå fejl af og også historien har sit faste greb om metoder og kutyme. Blomster til begravelse (også kaldet sorg-binderi) er som nævnt et stort område, der omfatter; kistepynt, kranse, hjerter, puder, båredekorationer og bårebuketter.

I det efterfølgende kommer vi nærmere ind på de forskellige discipliner indenfor blomster til begravelse, men helt overodnet forholder det sig sådan, at jo nærmere man er relateret eller knyttet til afdøde, jo større binderi har man med til begravelsen og jo tættere på kisten eller båren bliver blomsterne placeret.

Ingen regel uden undtagelser, men hvis der er tale om en klassisk begravelse af et ældre menneske, så er det ægtefællen eller børnene, der står for kistepynten. Så kommer forældre, børn og søskende med kranse, hjerter og puder. Dernæst andre slægtninge og nære venner med båredekorationer af forskellig størrelse. Venner, fjerne slægtninge, Arbejdsgiver og kolleger kommer med bårebuketter af forskellig størrelse afhængig af hvor tæt på afdøde man føler sig og hvor mange personer, der er om at give blomsterne.

Du kan læse mere om blomster til begravelse under produkterne herunder…

Farvevalg

Ved blomster til begravelse er det vigtigt at være skarp på farvevalgene, da der her ikke er råderum til personlige præferencer. Som hovedregel holder man farverne strengere kønsopdelt så herrerne har maskuline eller neutrale farver mens damerne har neutrale eller feminine farver. Hvis der er tale om personer med stort humør og meget levende livsførelse, kan man vælge det mere spraglede binderi, og er der for eksempel tale om en herre med en kæmpe passion for roser, er det også i sin orden at vælge roser til begravelsen. Men alle valg skal foretages med omhu og hellere lidt mere afdæmpet end for farverigt.

Tilbehøret

Sammen med blomster til begravelsen er det en god ide at forholde sig til, om der skal trykkes bånd som kan sættes på blomsterne (buketbånd til bårebuketter og kransebånd til det øvrige) eller om det er rigeligt med et simpelt fortrykt kort med teksten ”en sidste hilsen”. Blomsterhandleren har sikkert også nogle mere præsentable blomsterkort i flere størrelser med fortrykt tekst. Bånd eller kort bruges af de efterladte til at identificere giverne af blomsterne, så man har mulighed for at skrive takkekort og i øvrigt gøre sig bekendt med identiteten på deltagere, som man måske ikke kender eller ved så meget om

Den nære familie

Det mest almindelige er, at det er den nære familie der tager sig af de større dekorationer. De største blomster til begravelse er kistepynten. Her er det vigtigt at vide noget om afdøde og dennes ønsker, for at kunne foretage de rigtige valg. Det samme gør sig gældende, når vi taler om hjerter og puder, for varevalg og farver gør en stor forskel. Tag en god lang snak med din blomsterbutik om mulighederne ud fra ønsker, budget, sæson etc. Din blomsterbutik bør sætte tid af, eventuelt efter lukketid, så der er tid og ro til at tale om denne vigtige sidste rejse.

Venner og slægtninge

Venner og slægtninge kan gøre sig nogle tanker om, hvor tætte de var på afdøde og lade det afspejle til i valget af blomster til begravelsen. De nærmeste kan vælge at give et hjerte, en pude, en krans eller en båredekoration mens dem der ikke er helt så tætte kan give en bårebuket af en størrelse der afspejler placering i forhold til familien. Virksomheder der havde afdøde ansat vælger som oftest at vise deres respekt ved et lidt større arrangement.

Kondolencebuketter

En kondolencebuket hører måske ikke netop til blomster til begravelse, men gives ti pårørende til afdøde, når man vil udtrykke sin deltagelse. Disse buketter holdes i afdæmpede og forholdvis neutrale farver.

Bårebuketter

Bårebuketten er den mest solgte og anvendte af blomsterne til begravelse fordi den i princippet kan udbringes eller tages med uanset dit tilhørsforhold til afdøde. Farvevalget er helt op til dig og hvad du har lyst til at give. Begravelser i danmark er forholdsvis spraglede.

Båredekorationer

Båredekorationen medbringes af dig der er lidt tættere på afdøde. Det er den af blomsterne til begravelse, der er stukket i oasis og derfor bliver større og mere iøjnefaldende. Check eventuelt med andre givere, hvilke farver de har valgt.

Kranse

Her er der tale om blomster til begravelse der gives af kollegaer, arbejdsgiver, den klub hvor afdøde var aktiv, søskendeflokken eller en meget nær person.

Kistepynt

Af blomster til begravelse er kistepynten nok den mest fundamentale. Man aftaler med blomsterhandleren hvor meget af kisten, der skal dækkes, som et udtryk for størrelsen af kistepynten.

Mere om blomster til begravelse

Hvis du har brug for mere viden, kan du læse mere om Blomster til begravelse her >>

Du kan se og læse meget mere om vores blomster her…

[wprevpro_usebadge tid=”1″]